Corona tijden / verwacht nestje

Corona tijden / verwacht nestje

Beste Allen,

Eerst en vooral hopen wij dat allen onder jullie gezond en wel zijn in deze tijden van Corona.

Aangezien wij de laatste weken zeer veel aanvragen ontvangen ivm pupjes, willen wij jullie graag het volgende mededelen :

Momenteel hebben wij geen pupjes ter beschikking. Wel is het zo dat wij een teefje hebben die sinds enkele dagen loops is en die mag gedekt worden. De dekking zal zoiezo binnenshuis gebeuren met 1 van de eigen dekreuen (aangezien dit de huidige Corona regels zijn die strikt worden toegepast).

Van zodra het teefje gedekt is EN drachtig is bevonden zal deze info terecht komen bij onze ‘PUP INFO’ pagina en dan pas zal onze wachtlijst opengesteld worden.

Als alles goed verloopt, zullen er dus ten vroegste in Juni 2020 pupjes geboren worden in onze boxerkennel.

Uiteraard zullen wij ook dan de geldende corona maatregelen die van kracht zullen zijn strikt opvolgen. Dit wil mogelijks zeggen dat pups enkel via foto, videoconferencing, skype zullen bekeken kunnen worden en dat er enkel een bezoek zal kunnen plaats vinden op het moment dat de pups 8 weken zijn en dus het nestje mogen verlaten.

Nu we gaan nog niet op de zaken vooruit lopen momenteel en we gaan vooral eerst de natuur zijn gang laten gaan.

Geniet allen van een zonnig weekend, blijf gezond en tot heel binnenkort met meer nieuws…

Groetjes

Kim & Lynn